Ракетний та космiчний моделiзм

 Ракетно-космічний моделізм — це один з напрямів спорту, якими опікується Міжнарод­на федерація аеронавтики FAI. Усі класи моделей поділяють на кілька категорій: на тривалість польоту, на до­сягнення максимальної висоти польоту і мо­делі-копії. В першу категорію входять моделі з парашутом, гальмівною стрічкою, авторотирувальним спуском, плане­ри з ракетним прискорювачем і керовані по радіо ракето­плани; в другу — моделі й моделі-копії ракет, в яких крім копійності відносно прототипу необхідно досягти і макси­мальної висоти польоту; в третю — моделі-копії ракет, ви­конані в певному масштабі, характерні тим, що крім іден­тичності оригіналу повторюють також циклограму польо­ту. Наприклад, модель-копія ракети-носія "Зеніт — ЗSL", створена в масштабі 1:50, здійснює політ у трьох ступенях, скидає аеродинамічний обтічник, відділяє макет супутника тощо. При цьому всі відокремлювані частини моделі ма­ють спускатися на гальмівних стрічках або парашутах. Якщо ж відбу­вається відрив парашута, то такий політ — при бездо­ганності всіх інших його компонентів — одержує підсумкову нульову оцінку.

 

      Історично склалося так, що саме в Дніпропетровську крім могутньої ракетно-космічної галузі був завжди достатньо переконливо представлений ракетомодельний спорт. Для цього існували певні пере­думови — високий науковий потен­ціал міста, а також технічні й техноло­гічні можливості, необхідні для ство­рення лабораторій ракетно-космічно­го моделювання.

Можливо, дехто посміхнеться: чо­му не майстерень, а лабораторій... Чи не дуже претензійно сказано? Аж ніяк! По суті, для того, щоб побудувати конкурентноздатну модель ракети, ракетомоделісту доводиться розв'язу­вати ті самі задачі, що їх розв'язує кон­структорське бюро "Південне" і ви­робниче об'єднання "Південмаш", тільки, природно, в меншому масшта­бі. Чого варта, наприклад, оптимізація вагових, енергетичних, аеродина­мічних параметрів залежно від вимог технічної підкомісії FAI до кожної ка­тегорії моделей! Спочатку все крес­лять на папері, потім виготовляють об'ємну модель, яку продувають в аеродинамічній трубі. Потім будують габаритно-ваговий макет і проводять льотні випробування. Після усунення всіх виявлених недоліків починають роботу над створенням моделі для участі в змаганнях. При цьому вико­ристовують сучасні синтетичні кон­структивні матеріали, широко застосовувані в авіа-, і ракето­будуванні. Роль силової установки виконують модельні ракетні двигуни, що працюють на твердому паливі. До них теж висувають найсерйозніші ви­моги: перед початком змагань спе­ціальна комісія проводить тестування на довільно вибраних двигунах. У ра­зі перевищення сумарного імпульсу тяги модельного ракетного двигуна такі партії до змагань не допускають. Роблять це для того, щоб усі спорт­смени були в рівних умовах. Далі та сама комісія перевіряє відповідність геометричних і вагових параметрів.

 Українські ракетомоделісти досягли великих успіхів на Чемпіонатах СРСР, Європи, Світу.

Більш докладно історія розвитку ракетомоделізма у Дніпропетровській області викладена у статтях наших викладачів

 

З історіїї розвитку технічної творчості школярів на Дніпропетровщині

 

Краткая летопись ракетно-космического моделирования на Днепропетровщине

 

Змагання на кубок ім. М.К.Янгеля

 

Займаючись у нашій школі, ви зможете перейняти величезний досвід, накопичений нашими викладачами – провідними моделістами України.

 

 

ПРОГРАМА курсу “Ракетно-космічне моделювання”.

 

  1. Із історії розвитку ракетомоделювання.
  1. Основи проектування моделей ракет та ракетопланів.
  1. Ракетомодельний спорт в Україні і за кордоном. Класифікація ФАІ.
  1. Із історії проведення конкурсів Мирний космос.
  1. Найпростіші моделі ракет та ракетопланів, їх конструкція, деталі.
  1. Сучасні модельні ракетні двигуни, їх будова та характеристики.
  1. Стартове обладнання.
  1. Автоматизація проектування моделей ракет.
  1. Льотні випробування
  1. Підготовка до участі у змаганнях

 

 

 

 

 

Корисна література

 

Платонов Птахольоти і ракеті

 

 

 

Платонов Ракета своїми руками