Обласний очний конкурс з астрономії

 Інформаційно - методичні матеріали

щодо організації та проведення обласного конкурсу з астрономії
в рамках Віртуальної аерокосмічної школи

у 2020 році

 

 І. Загальні положення

1.1. Обласний конкурс з астрономії в рамках Віртуальної аерокосмічної школи  (далі − Конкурс) проводиться відповідно до Положення, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 13.11.2017 року  № 1468 „Про затвердження Положення про Всеукраїнські відкриті заходи із спортивно-технічних видів спорту та інших напрямів технічної творчості серед дітей та учнівської молоді”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.12.2017 року за № 1471/31339, з метою пробудити в учнів інтерес до поглибленого вивчення фізики, астрономії, історії космонавтики на основі розвитку творчого мислення та дослідницьких здібностей.

1.2. Основними завданнями обласного Конкурсу є:

сприяння популяризації серед учнів вивчення астрономії; викликати інтерес до оволодіння більш ґрунтовними та глибокими знаннями у сфері фізики, астрономії, космонавтики; виявлення учнів, які мають хист та здібності до аерокосмічних досліджень

1.3. Інформація про проведення обласного конкурсу з астрономії розміщується Дніпропетровським обласним центром науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської молоді на своєму сайті та сайті Віртуальної аерокосмічної щколи.

ІІ. Умови проведення конкурсу

2.1.  Конкурс проводиться у два етапи:

2.2. І-ий (заочний) етап. Відповіді на пошукові завдання необхідно надати до 31 березня  поточного року.

2.3. ІІ-ий (очний) етап проводиться в квітні поточного року до Дня космонавтики і визначається наказом департаменту освіти і науки облдержадміністрації.

ІІІ. Учасники конкурсу

         3.1. Учасниками конкурсу можуть бути учні ліцеїв, гімназій, загальноосвітніх шкіл та позашкільних навчальних закладів освіти незалежно від їхнього типу, форми власності та підпорядкування, яких цікавлять різноманітні аспекти у вивченні астрономії, які виявляють схильність до науково-дослідницької роботи, прагнуть розкрити свої творчі здібності.

3.2. Всі учасники конкурсу поділяються на 3 категорії за віком:

1. 5-7 клас;

2. 8-9 клас;

3. 10-11 клас

3.3. Оргкомітет Конкурсу забезпечує: матеріально-технічну базу, документацію, створює безпечні умови для проведення очного етапу конкурсу.


 

Переглянути документ повністю >>>

 

Зареєструватися на участь в конкурсі >>>

 

Виконати завдання заочного етапу>>>